Privacy statement

 

MYbusinessmedia B.V. is uitgever van onder meer onder meer Schuttevaer, Vraag en Aanbod, Textilia, Schoenvisie, Bengels, VMT, Voeding Nu, Klik, Engineersonline, Kunststof en Rubber, Aandrijven en Besturen en Automobielmanagement. Naast voormelde uitgaven levert MYbusinessmedia een aantal online services waaronder stoomonline.nl. Indien u een volledige lijst van alle merken en diensten wenst in te zien waarvoor dit privacystatement geldt, kunt u deze hier vinden.

MYbusinessmedia heeft een zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens van gebruikers van haar diensten en producten in een hoog vaandel staan. Wij achten dan ook een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang. MYbusinessmedia spant zich er dan ook zoveel mogelijk voor in dat deze gegevens zorgvuldig worden behandeld en ook adequaat worden beveiligd. Uiteraard houden wij ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alsook aan aanverwante wet- en regelgeving. Middels dit privacystatement willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en met welk doel wij met uw persoonsgegevens omgaan.

U dient zich ervan bewust te zijn dat MYbusinessmedia niet verantwoordelijk is voor het beleid ten aanzien van persoonsgegevens van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

Gebruik Persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt op een van de websites van MYbusinessmedia, een abonnement neemt op een van onze kranten of vaktijdschriften, een publicatie bestelt, deelneemt aan een actie, een bestelling plaatst, een vraag neerlegt, informatie bij ons opvraagt, of anderszins gebruik maakt van de diensten van MYbusinessmedia, is het mogelijk dat wij u vragen om (persoons)gegevens te verstrekken. De door u verstrekte persoonsgegevens komen onder de verantwoordelijkheid van MYbusinessmedia te vallen. MYbusinessmedia is Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zullen alleen die gegevens van u vragen die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de diensten. Wij zullen de persoonsgegevens ook alleen maar gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wij zullen alleen de persoonsgegevens en opdrachtgerelateerde informatie bewaren en gebruiken die u rechtstreeks aan ons heeft verstrekt. Wij gebruiken in ieder geval de volgende gegevens: naam, geslacht, bezoekadres, factuuradres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Wij kunnen ook andere gegevens van u vragen zoals uw functie of branche waarbinnen u werkzaam bent.

Van belang is wel dat u verklaart dat deze gegevens correct zijn en dat u ons steeds tijdig zal informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kan MYbusinessmedia aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van MYbusinessmedia. Wij zullen u telkenmale hiervan op de hoogte stellen. Dit gaat bijvoorbeeld om:

– Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
– Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
– Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
– Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

 

Account
Met een account per website kunt u eenvoudig op onze digitale diensten inloggen.
Door middel van het account heeft MYbusinessmedia de mogelijkheid om het gebruik van verschillende diensten en op verschillende apparaten aan één gebruiker toe te wijzen. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op uw behoeften en interesses. MYbusinessmedia legt bij uw account informatie over uw interesses en voorkeuren vast en stelt op basis hiervan een profiel op. U kunt als gebruiker zelf bepalen welke diensten worden gekoppeld aan uw account. Ook kunt u zelf als gebruiker bepalen of danwel welke interesse en voorkeuren u aan ons kenbaar maakt.

 

Persoonsgegevens jonger dan 16 jaar
Wij wensen geen gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via privacy@mybusinessmedia.nl zodat wij deze informatie in een dergelijk geval kunnen verwijderen.

 

Doelen
MYbusinessmedia gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen:
1. Het uitvoeren van de overeenkomst, de uitvoering van uw bestelling alsook het verloop van de bestelling.
2. Verder vinden wij het verlenen van service van groot belang. Om u vanuit service oogpunt zoveel mogelijk op de hoogte te houden, zullen wij u middels e-mail of telefoon op de hoogte houden over andere producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.
3. Wij willen u ontlasten. Dit doen wij door doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
4. De gegevens gebruiken wij verder om u en andere lezers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers hopen wij onze producten en diensten te kunnen verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.
5. Om u in de gelegenheid te stellen om informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van onze websites.

MYbusinessmedia houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen en voorkeuren.
Indien u het niet op prijs stelt te worden voorzien van informatie, kunt u dit aangeven bij de registratie of later bewerken in uw account, of schriftelijk dan wel via e-mail melden bij:
MYbusinessmedia
Postbus 58
7400 AB Deventer
klantenservice@mybusinessmedia.nl

Ook wanneer u niet meer via e-mail, maar per post op de hoogte wilt worden gehouden over het verloop van uw bestelling of uw factuur wenst te ontvangen, kunt u dit aan ons laten weten via het hierboven vermeld adres.
Iedere nieuwsbrief bevat verder ook een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Beveiliging gegevens
MYbusinessmedia maakt gebruik van passende veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via onze klantenservice of via privacy@mybusinessmedia.nl.

Wij zullen uw gegevens verder niet aan derden verstrekken, tenzij dit in de uitoefening van de overeenkomst en dienstverlening noodzakelijk is danwel wettelijk verplicht is.
Onze sites bevatten wel social media buttons. Indien u hier gebruik van maakt, zullen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens verwerken. Wij verwijzen u hiervoor ook naar onze cookieverklaring.

 

Gebruik van Cookies
De websites van MYbusinessmedia maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookie-statement.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Indien u een dergelijk verzoek wenst te doen, kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@mybusinessmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen alsook het telefoonnummer waar u overdag op te bereiken bent. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. MYbusinessmedia zal zo snel mogelijk (binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

 

Bewaartermijn
MYbusinessmedia bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Wijzigingen
MYbusinessmedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer dan ook regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 30 mei 2018.

 

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met MYbusinessmedia via het e-mailadres privacy@mybusinessmedia.nl.