MYbusinessmedia verkoopt haar vakbladen Schuttevaer, SWZ Maritime en Automobiel Management aan Promedia.

 

ProMedia Group is per 1 oktober 2018 de nieuwe eigenaar van de marktleidende maritieme en automotive merken Schuttevaer, Vaart.nl, Automobiel Management, Driving Business (met o.a. de Zakenauto van het jaar) Vraagbaken en het Autotechnisch Handboek, en uitgever van SWZ Maritime. ProMedia breidt hiermee haar vervoersportfolio uit tot een compleet spectrum met vervoer over de weg, water en rails. MYbusinessmedia verkoopt de uitgaven om beter te kunnen focussen op het uitgeven van vakmedia op het gebied van Techniek.

MYbusinessmedia
MYbusinessmedia was ruim 10 jaar eigenaar van de automotive en maritieme vakbladen. MYbusinessmedia heeft de keuze gemaakt de titels te verkopen om beter te kunnen focussen op producten en diensten van haar meer technische clusters voor onder andere de maakindustrie en food. De ontwikkelingen gaan snel en vragen veel aandacht, inspanning en hoge investeringen. MYbusinessmedia gelooft dat een op vervoer gespecialiseerde uitgeverij toegevoegde waarde heeft voor de automotive en maritieme merken. MYbusinessmedia blijft de komende jaren betrokken bij Promedia onder andere door diverse vormen van samenwerking.

ProMedia Group
ProMedia Group is uitgever van business-to-business vakbladen in de sectoren mobiliteit, verkeer en transport. Dagelijks informeert zij directeuren, managers, ondernemers en andere professionals over de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Tevens organiseert ze hoogwaardige (inter)nationale congressen en vakbeurzen in de sectoren waarin ze opereert. ProMedia staat voor het delen van kennis voor een beter ondernemersklimaat.

In totaal 11 personeelsleden van MYbusinessmedia Maritiem en Automotive gaan mee naar ProMedia, die voorlopig gehuisvest blijven in Deventer.