Voorbeelden advertentieformaten

 

De vakbladen van MYbusinessmedia bieden diverse mogelijkheden om te adverteren.

Hieronder voorbeelden van een aantal mogelijkheden in advertentieformaten.

 

Standaard advertentie ruimte
 Standaard formaten, 1/1 pagina is aflopend

 

Standaard advertentieruimte
 Standaard formaten, 1/1 pagina is niet aflopend (zetspiegel)

 

Standaard advertentieformaten 2/1 en 1/1 pagina aflopend
 Standaard formaten, aflopend (bladspiegel)